پایگاه خبری حسنا 22 مرداد 1399 ساعت 17:33 https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/592/امیدوارم-هیات-نظارت-مطبوعات-سریعتر-تجدیدنظر-کند -------------------------------------------------- کواکبیان با انتقاد از توقیف روزنامه جهان صنعت: عنوان : امیدوارم هیات نظارت بر مطبوعات هر چه سریعتر تجدیدنظر کند -------------------------------------------------- متن : مصطفی کواکبیان رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور در گفتگو با خبرگزاری شفقنا با اشاره به توقیف روزنامه «جهان صنعت» به دلیل انتشار مصاحبه ای درباره کرونا با عنوان «به آمار دولتی اعتمادی نیست» می گوید: رسانه های ما همیشه از منافع ملی و مصالح عمومی کشور حمایت کرده و با این حال همواره دچار مشکلاتی شده‌اند. به عنوان مثال دو روز پیش روزنامه «جهان صنعت» توقیف شد. من معتقدم شاید مطلب چاپ شده این روزنامه و استناد به این آمار، نادرست باشد ولی نباید چنین مجازاتی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات برای این روزنامه درنظر گرفته و حکم به توقیف داده شود. باید درنظر گرفت که با این کار حداقل ۴۰ خبرنگار در اولین هفته روز خبرنگار کارشان تعطیل می شود. بحث توقیف باید آخرین راه حل باشد نه اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات بدون رای قوه قضاییه حکم به توقیف دهد. البته پیگیر حل این مشکل هستیم و با دوستان معاونت مطبوعاتی گفتگوهایی انجام دادیم تا هرچه سریعتر این مسئله پیگیری و حل شود.