پایگاه خبری حسنا 10 مرداد 1399 ساعت 3:44 https://www.hosnanews.ir/fa/doc/gallery/584/1/سخنان-عجیب-روحانی -------------------------------------------------- توئیت سردبیر نشریه گیل رخ گیلان عنوان : سخنان عجیب روحانی: حمیدرضا رمضانی مسئول روابط عمومی حزب مردم سالاری -------------------------------------------------- متن : توئیت سردبیر نشریه گیل رخ گیلان و مسئول روابط عمومی حزب مردم سالاری گیلاندر واکنش به صحبت های امروز رئیس جمهور سخنان عجیب روحانی: شنبه یک خار به چشم دشمن میزنیم، پنجشنبه یک خار در چشم دیگرش عالیجناب شما و تیم تان توپخانه خاراندازی تان را از شنبه تا پنج شنبه به سمت مردم خودمان نشانه رفته اید. خاری برای چشمان دشمن باقی نگذاشته اید.