سرایت جنون سعودی به امارات

علامه عزیزی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۲
Share/Save/Bookmark
 
سرایت جنون سعودی به امارات
خلیج فارس به عنوان سومین خلیج بزرگ دنیا علی‌رغم اهمیت جغرافیایی دارای ویژگی‌های خاص استراتژیک است و در خلیج فارس تنگه هرمز مهم ترین منطقه استراتژیک به حساب می‌آید زیرا تقریبا 40 درصد نفت کل دنیا از طریق این تنگه صادر می‌شود و بسیاری از کشتی‌های تجاری از این کریدور حیاتی عبور می‌کنند.از این رو می‌توان نتیجه گرفت تنگه هرمز، نبض خلیج فارس را در اختیار دارد و حاکمیت آن نیز در اختیار ایران و عمان قرار دارد.حال با توجه به اینکه حاکمیت یکی از مهمترین کریدورهای آبی دنیا در اختیار ایران است حفظ حاکمیت و امنیت آن بسیار حیاتی است . جزایر مجاور تنگه هرمز یکی از مهمترین فاکتورهای مهم استراتژیک برای ایران هستند زیرا جزایر قوسی از لحاظ نظامی‌همانند دژ دفاعی این کریدور محسوب می‌شوند .پر واضح است تسلط ایران بر یکی از مهمترین نقاط استراتژیک دنیا خوشآیند بسیاری از دول غربی و شرقی نباشد و از طرق مختلف در صدد تنش آفرینی برای رسیدن به مقاصد خود باشند.آخرین پروژه این کشورها که به واسطه کشور تازه تاسیس شده و صد البته دست نشانده خود به اجرا گذاشته است،ادعاهای واهی مقامات ابوظبی درباره جزایر ابوموسی،تنب کوچک و تنب بزرگ است.از آنجاییکه بریتانیا از گذشته بر خلیج فارس چشم طمع داشته،بنظر می‌رسد یکی از کارگردانان این بازی نیز آنها باشند. شیخ نشینان ابوظبی مدعی هستند حاکمیت جزایر سه گانه با ایران نیست که از اساس این موضوع باطل است و حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک موضوعی قطعی و تمام شده است. زیرا با وجود اسناد معتبر تاریخی بر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از زمان امپراطوری‌های باستان همچون ماد و هخامنشی باید این موضوع را نیز به سیاست مداران ناشی ابوظبی متذکر شد، در روابط بین الملل اعمال حاکمیت خود حق ایجاد می‌کند و از آنجاییکه ایران ده‌ها و صدها برابر سن تاسیس امارات بر جزایر سه گانه اعمال حاکمیت داشته،فلذا حاکمیت ایران بر این جزایر امری قطعی است بطوریکه در سال 1968 دولت بریتانیا به دلایل متعدد از خلیج فارس خارج و حاکمیت این جزایر به طور کامل ایران بازگشت و از سوی دیگر کشور امارات در سال 1971(یعنی سه سال بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس) تاسیس شد.پس چطور می‌شود که شیخ‌نشینان ابوظبی ادعای حاکمیت بر این جزایر را دارند؟ در پاسخ باید گفت با توجه به فقدان زمینه تاریخی و هویت سیاسی و اجتماعی نهادینه‌شده امارات متحده عربی آنها پروژه کشور- ملت‌سازی را پی گرفتند و دلیل دیگر آن را می‌توان دخالت دول غربی دانست.اما بنظر نگارنده یکی از مهمترین علل ادعاهایی واهی امارات،جنونی است که در اثر ضعف بروز می‌یابد.بطوریکه این کشور هر وقت احساس ضعف و ترس کرده این موضوع را تکرار می‌کند و این روزها نیز که «برجام» خاری در چشم دیکتاتورهای مرتجع عربی است و از سوی دیگر طرح‌های تروریستی عربستان در سوریه،عراق و یمن شکست خورده است،جنون سعودی‌ها به دیکتاتورهای حاشیه خلیج فارس سرایت کرده است. پر واضح است جمهوری اسلامی‌ایران در قبل ادعاهای واهی امارات با رویکرد تنش زدایی پیش رفته است اما باید دولتمردان اماراتی بدانند اگر تهران به دنبال رویکردهای رادیکال در این موضوع باشد با استناد به اصول روابط بین الملل،امارات متحده عربی را تا مرز نابودی پیش می‌برد.
بطوریکه در روابط بین الملل تهدید و عمل به تهدید تفاوتی با هم ندارند و هر گونه ادعایی درباره تمامیت ارضی کشور به معنی نقض اراضی ملی و تعرض به آن است.از این رو اگر اماراتی‌ها به جنون خود ادامه بدهند در آن صورت دولت جمهوری اسلامی‌ایران می‌تواند با تصویب پروتکل‌های لازم هر گونه ادعایی نسبت به تمامیت ارضی را نقض اراضی ملی قلمداد کند و در آنصورت در صورت تکرار ادعاهای واهی مرتجعین عرب،ایران با حمله نظامی‌به آنها پاسخ خواهد داد.اما از آنجاییکه جمهوری اسلامی‌ایران همیشه بر تنش زدایی و احترام به تمامیت ارضی تمامی‌کشورها احترام گذاشته، این امر بعید بنظر می‌رسد. اما باید شیخ نشینان ابوظبی به این نکته توجه کنند اگر اشتباهات آنها ادامه پیدا کند احتمال اینکه آنها نیز همانند سعودی‌ها د سراشیبی سقوط قرار بگیرند،بسیار است.
کد مطلب: 264