دکتر کواکبیان طی تذکری در صحن علنی مجلس عنوان کرد:

ملت ایران بدانند که سناریویی هست که می‌خواهند مردم را از صندوق‌های رای مأیوس کنند.

5 مهر 1398 ساعت 20:57


دکتر کواکبیان طی تذکری در صحن علنی مجلس عنوان کرد: ملت ایران بدانند که سناریویی هست که می‌خواهند مردم را از صندوق‌های رای مأیوس کنند. این سناریو می‌خواهد نمایندگان اظهار نظر نکنند، در حالی که هر نماینده براساس اصل 84 قانون اساسی آزاد است و می‌تواند اظهار نظر کند و حتی از آقای خاتمی یا رفع حصر صحبت کند؛ در هرحال همه چیز از طریق صندوق‌های رای تعیین می‌شود چرا بعضی‌ها از این سخنان ناراحت می‌شوند؟


کد مطلب: 517

آدرس مطلب: https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/517/ملت-ایران-بدانند-سناریویی-هست-می-خواهند-مردم-صندوق-های-رای-مأیوس-کنند

حسنا
  https://www.hosnanews.ir