دبيرکل حزب مردم سالاري در جمع مردم ساري و بابل تاکيد کرد:

وعده افزايش يارانه يا فريبکاري است يا دور زدن قانون

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۲
Share/Save/Bookmark
 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش يارانه که از سوي برخي نامزدهاي رياست جمهوري مطرح ميشود در واقع به معناي دور زدن قانون است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش يارانه که از سوي برخي نامزدهاي رياست جمهوري مطرح ميشود در واقع به معناي دور زدن قانون است.
مصطفي کواکبيان يکشنبه شب در جمع مردم بابل افزود: افزايش يارانه ها رفاه ملي نميآورد بلکه آن چيزي که رفاه ملي را فراهم ميکند درآمد ملي است که اين درآمد از طريق توليدات ملي اضافه ميشود.
کواکبيان اظهار کرد: اميدواريم احزاب به گونه اي در کشور نهادينه شوند که براي انتخابات رياست جمهوري حزب بتواند نامزد خود را معرفي کند، چون در اين صورت به طور قطع اگر آن دولت موفق عمل نکرد حزب شناسنامه دار است و بايد به مردم پاسخ دهد.
وي افزود: براساس آموزه هاي ديني ما قدرت يک امانت است که بايد به اهلش سپرده شود و مردم بايد در 29 ارديبهشت رييس جمهوري انتخاب کنند که کشور را در مسير توسعه و پيشرفت قرار دهد نه اينکه کشور را به عقب برگرداند. دبيرکل حزب مردم سالاري گفت: عدهاي با شعارهاي عوام فريبانه خواب هاي بدي براي اين ملت ديده اند و به زعم خود نميخواهند دولت روحاني دوباره راي بياورد اما مردم خواب هاي آنان را آشفته خواهند ساخت و با يک حضور حداکثري رييس جمهور اصلح را انتخاب خواهند کرد.
وي افزود: دولت تدبير و اميد کارهاي نيمه تمام زيادي دارد و بايد به اين دولت فرصت داد تا کارهاي نيمه تمام خود را به اتمام برساند. کواکبيان گفت: عده اي بسيار در تلاش هستند تا دولتي شبيه دولت نهم و دهم سرکار بياورند که همه ما آن دولت را درک کرده ايم و افزايش قيمت ها ، تورم و رکود آن دولت را فراموش نخواهيم کرد.
وي افزود: تجربه تاريخي نشان داده است اگر در هر شهري بالاي 50 درصد واجدين شرايط در انتخابات شرکت کنند اصلاح طلبان پيروز اين انتخابات خواهند بود و ضرورت دارد هر ايراني منزل خود را ستاد روحاني کند تا رييس جمهور ما با راي بالا انتخاب شود. نماينده مردم تهران در مجلس گفت: ملت بداند اگر رييس جمهور با راي بالا انتخاب شود در عرصه بين المللي اقتدار جمهوري اسلاميافزايش مييابد و اين اقتدار به نفع منافع ملي ماست.
گفتني است مصطفي کواکبيان يکشنبه شب در مسجد جامع ساري نيز با اشاره به اين که نامزدهاي رياست جمهوري آينده بايد بر مبناي ارزش و اصول انقلاب اسلامي، باور و منافع عمومي؛ رفتار، گفت و گو و حرکت کنند، گفت: اگر سياست فعلي دولت يازدهم را تشويق کنيم ميتوانيم تا حدود زيادي به سر منزل مقصود برسيم.
وي با تاکيد بر اين که راه عقلانيت اقتضا ميکند که همه کمک کنند تا دولت تدبير و اميد به کارش ادامه بدهد، گفت: حزب مردم سالاري در کنار دولت قرار دارد و حمايت همه جانبه خود را اعلام ميدارد.
کواکبيان افزود: ما با دولت روحاني دل آرام هستيم و دل نگران نيستيم و در عين حال مشکلات کشور را بر سر اين دولت فرياد هم ميزنيم. وي ادامه داد: معتقديم که نيمياز کابينه دولت يازدهم در ادامه کار بايد تغيير کنند و وزراي جوان تر بر سر کار بيايند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلاميدر ادامه گفت: هر کسي که وعده ميدهد يارانه را سه برابر ميکند، يا حقه باز است يا قانون را دور ميزند و راه سوميهم ندارد.
وي با بيان اين که آقايان رئيسي و قاليباف در مجلس نبوده اند که بدانند کشور حساب و کتاب، قانون و برنامه و رديف و بودجه دارد، افزود: رفاه ملي از درآمد نشات ميگيرد و درآمد از توليد است. وي اضافه کرد: فروش نفت، ماليات و تملک دارايي و ساير منابع، پايه هاي درآمد ملي هستند که ميتوان بر اساس آن رفاه ملي ايجاد کرد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلاميبا بيان اين که بنده و اصلاح طلبان بر دست کساني که بتوانند توليد را چهار برابر کنند، بوسه ميزنيم گفت: فروش نفت دست ما نيست و وضعيت ماليات هم در کشور مشخص است، پس حرف هاي بي ربط در سه برابر کردن يارانه نزنيد.
کد مطلب: 363