توئیت سردبیر نشریه گیل رخ گیلان

سخنان عجیب روحانی:

حمیدرضا رمضانی مسئول روابط عمومی حزب مردم سالاری

توییتر , 10 مرداد 1399 ساعت 3:44


توئیت سردبیر نشریه گیل رخ گیلان و مسئول روابط عمومی حزب مردم سالاری گیلاندر واکنش به صحبت های امروز رئیس جمهور

سخنان عجیب روحانی:
شنبه یک خار به چشم دشمن میزنیم، پنجشنبه یک خار در چشم دیگرش
عالیجناب شما و تیم تان توپخانه خاراندازی تان را از شنبه تا پنج شنبه به سمت مردم خودمان نشانه رفته اید. خاری برای چشمان دشمن باقی نگذاشته اید.
 
 
 
 


کد مطلب: 584

آدرس مطلب: https://www.hosnanews.ir/fa/doc/gallery/584/1/سخنان-عجیب-روحانی

حسنا
  https://www.hosnanews.ir