بازدید عضو شروای مرکزی حزب مردم سالاری از کمباین سازی ایران تکسا

کانال تلگرام رسمی شورای شهر اراک , 13 تير 1399 ساعت 19:16کد مطلب: 575

آدرس مطلب: https://www.hosnanews.ir/fa/doc/gallery/575/1/بازدید-عضو-شروای-مرکزی-حزب-مردم-سالاری-کمباین-سازی-ایران-تکسا

حسنا
  https://www.hosnanews.ir