همایش پیش کنگره پانزدهم حزب مردم سالاری

30 آبان 1395 ساعت 18:35


همایش پیش کنگره پانزدهم حزب مردم سالاری، روز جمعه 28 آبان ماه با حضور شخصیتهای سیاسی در کانون توحید برگزار شد.


کد مطلب: 278

آدرس مطلب: https://www.hosnanews.ir/fa/doc/gallery/278/1/همایش-پیش-کنگره-پانزدهم-حزب-مردم-سالاری

حسنا
  https://www.hosnanews.ir