درخواست از کواکبیان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری

7 اسفند 1395 ساعت 22:27


به دنبال پيشنهاد شوراي مرکزي اعضاي پانزدهمين کنگره حزب مردم سالاري پس از بحث و تبادل نظر از دکتر مصطفي کواکبيان، دبير کل حزب درخواست کانديداتوري در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را به اتفاق آرا تصويب کردند که دبيرکل نيز ضمن تشکر از اعضاي منتخب حزب در سراسر کشور، از کنگره اجازه خواست که با مشورتهاي نهايي با بعضي از بزرگان در صورت صلاحديد، به اين خواسته اجابت کند.
همچنین پس از مشخص شدن آراي اعضاي هشتمين دوره شوراي مرکزي و هيات داوران حزب مرد مسالاري که با سيستم الکترونيکي انجام شده بود، براساس اساسنامه سه نفر از ميان شوراي مرکزي مي بايست نامزد دبيرکلي مي شدند که شوراي مرکزي به اتفاق آرا صرفا دکتر مصطفي کواکبيان را به مجمع عمومي کنگره پانزدهم معرفي کرد و اين مجمع عمومي نيز با اکثريت مطلق آرا، براي هشتمين بار وي را در سمت دبيرکلي ابقا نمود.


کد مطلب: 332

آدرس مطلب: http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/332/درخواست-کواکبیان-کاندیداتوری-ریاست-جمهوری

حسنا
  http://www.hosnanews.ir