حسين قيومي‌ عضو شوراي مرکزي حزب مردم‌سالاري:

شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، مرجع نهايي اصلاح‌طلبان براي انتخابات است

3 مهر 1395 ساعت 22:55

عضوشوراي مرکزي حزب مردم‌سالاري گفت: مرجع اصلي و ارائه دهنده ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان بايد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات باشد.


حسين قيومي‌؛ پيرامون موازي‌کاري‌ بين دو نهاد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاحات براي امور انتخاباتي، اظهار داشت: بنده به عنوان فردي حزبي معتقدم که در عالم سياست بايد احزاب را تقويت کرد.
عضو حزب مردم‌سالاري با انتقاد از اينکه عده‌اي هنگام انتخابات دور هم جمع مي‌شوند و ليست ارائه مي‌دهند، ادامه داد: از آنجايي که غالب اين افراد پاسخگوي اقدامات خود نيستند، اين رويه‌ راه به جايي نمي‌برد.
وي با تأکيد بر لزوم تقويت احزاب اصلاحات، تصريح کرد: تقاضاي ما از بزرگان جبهه اصلاحات اين است که دست از کدخدا منشي بردارند و اگر فکر مي‌کنند بايد خودشان تصميم‌گيرنده نهايي انتخابات‌ باشند، بهتر است حزب ايجاد کنند.
عضو حزب مردم‌سالاري با تأکيد بر مرجعيت احزاب و تشکل‌هاي سياسي، اظهار داشت: مرجع اصلي و ارائه‌دهنده ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان بايد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات باشد.
 


کد مطلب: 244

آدرس مطلب: http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/244/شوراي-هماهنگي-جبهه-اصلاحات-مرجع-نهايي-اصلاح-طلبان-براي-انتخابات

حسنا
  http://www.hosnanews.ir